I många fall kräver uppdragsgivare och potentiella kunder att man som frilansare skickar in sitt CV innan man är aktuell för ett arbete. Att skriva ett bra CV är alltså mycket viktigt för att ge möjliga arbetsgivare en tydlig och överskådlig bild av din erfarenhet, kompetens och utbildning. 

I denna artikel hittar du några bra tips för hur du skall skriva ett bra CV för att öka chanserna för att få uppdrag som frilansare.

Anpassa efter uppdraget

Du bör anpassa ditt CV efter jobbet eller uppdraget du söker genom att betona de färdigheter och erfarenheter som är mest relevanta för det specifika uppdraget. Att ha med massa tidigare arbeten som saknar relevans skapar oftast bara problem med fokuset hos den som läser.

Var tydlig och konkret

Var så tydlig och konkret som möjligt när du beskriver dina erfarenheter och prestationer. Undvik allmänna fraser och använd konkreta exempel för att understryka din erfarenhet.

Strukturera väl

Strukturera ditt CV så att det är lätt att läsa och överskådligt. Börja med en kort sammanfattning av din profil och fortsätt sedan med dina erfarenheter och tidigare kunder i kronologisk ordning.

Inkludera relevanta färdigheter

Inkludera relevanta färdigheter som är viktiga för den specifika rollen. Detta kan inkludera tekniska färdigheter, mjuka färdigheter eller språkkunskaper. Visa tydligt vilka färdigheter du har som kan hjälpa den potentiella kunden.

Var konsekvent

Var konsekvent i din formatering och skrivstil genom hela ditt CV. Använd samma typsnitt, stil och storlek för rubriker och text.