Att ta ett blancolån är ett av de vanligaste alternativen när frilansare överväger finansieringsalternativ. 

Din kreditvärdighet påverkar den ränta du erbjuds. En högre kreditvärdighet kan ge lägre räntor, medan en lägre kreditvärdighet kan resultera i högre räntor. Har du exempelvis frilansat en längre tid utan att ha fakturerat på ett tag eller tagit lön ur bolaget finns risken att du har en sämre kreditvärdighet än vad du räknat med. Det kommer innebära att du blir erbjuden ett lån med något högre ränta.

Förutom räntan bör du överväga lånevillkor, eventuella avgifter, lånetyp och hur lånet passar in i din ekonomiska plan. Du kan öka dina chanser att få ett lån med låg ränta genom att förbättra din kreditvärdighet, ha en stabil ekonomisk situation och noggrant jämföra olika låneerbjudanden.Du bör också vara uppmärksam på eventuella förmedlingsavgifter, hanteringsavgifter och andra kostnader som kan påverka den totala lånekostnaden.

För att hitta det bästa lånerbjudandet bör du jämföra både den nominella och den effektiva räntan, samt beakta andra avgifter och villkor som kan påverka de totala kostnaderna.

Joakim Westman, ekonomijournalist, skriver om lån och finansieringslösningar på Finansvalp:

– Det är viktigt att komma ihåg att vad som anses vara en låg ränta varierar över tid och beror på ekonomiska förhållanden. Just nu upplever nog de flesta att räntan känns ”dyr” när långivarna just höjt sina räntor. Samtidigt anses räntor som är lägre än genomsnittet vara låga. 

Joakim menar också att det är viktigt att tänka på hur lånevillkoren är uppsatta:

I vissa fall kan räntan vara bunden till en viss tid och sedan förändras baserat på marknadsförhållanden. Detta kan påverka dina månatliga betalningar.

Längre lånetider kan sänka dina månatliga betalningar, men de kan öka den totala kostnaden genom högre ränta över tiden. Kortare lånetider kan ge lägre total kostnad, men högre månatliga betalningar. 

Ibland kan du förhandla om räntan med långivaren, särskilt om du har god kreditvärdighet och bra förhandlingsförmåga. Du kan läsa mer om vad du ska tänka på för att hitta ett lån med låg ränta och villkor i Joakims artikel på Finansvalp.se här