Covid-19-pandemin har haft en stor inverkan på arbetsmarknaden, och en av de mest märkbara förändringarna har varit en ökning av frilansandet. Många anställda förlorade sina jobb eller hade svårt att hitta nya anställningar under pandemin, och detta fick fler att överväga att arbeta som frilansare istället.

Enligt en undersökning från Upwork, en global plattform för frilansare, ökade antalet frilansare med 22% under 2020. Detta kan delvis förklaras av den ökade efterfrågan på digitala tjänster som uppstod under pandemin, då fler företag behövde anpassa sig till en mer digital arbetsmiljö.

Fler människor har också insett fördelarna med att arbeta som frilansare, som flexibilitet, självständighet och möjligheten att arbeta hemifrån. För många har frilansandet blivit ett alternativ till traditionellt anställningsarbete och en möjlighet att ta kontroll över sin karriär och arbetstid.

Trots fördelarna med att arbeta som frilansare, är det också viktigt att vara medveten om utmaningarna. Att hitta nya kunder och uppdrag kan vara svårt, och det kan vara en utmaning att ha en stabil inkomst. Det är också viktigt att ha bra självdisciplin och en strukturerad arbetsmiljö för att undvika att bränna ut sig.

I slutändan är frilansandet en personlig och individuell lösning för många personer som söker att skapa en balans mellan arbete och liv. Pandemin har varit en katalysator för denna förändring på arbetsmarknaden, men det är viktigt att tänka noga igenom beslutet att bli frilansare och att förbereda sig väl för den nya arbetsmiljön.

Antalet frilansare i Sverige och i världen?

Enligt en rapport från SCB (Statistiska centralbyrån) från 2020, så fanns det cirka 422 000 egenanställda personer i Sverige år 2019. Detta motsvarade ungefär 10% av den totala sysselsatta befolkningen i landet.

Bland de egenanställda personerna fanns en blandning av egenföretagare, som driver egna företag eller enskilda firmor, och frilansare, som arbetar på projektbasis för olika kunder eller företag samt anställda genom egenanställningsföretag.

Det finns också en ökning av frilansandet i Sverige, särskilt bland yngre generationer som eftersträvar mer flexibla arbetsvillkor och självständighet. Enligt en rapport från Företagarna från 2020 uppskattas antalet frilansare i Sverige till cirka 90 000 personer, vilket motsvarade en ökning på cirka 40% sedan 2014.

Det är svårt att uppskatta den exakta andelen frilansare i världen, eftersom definitionen av frilans varierar mellan länder och organisationer. I allmänhet kan frilansare definieras som personer som arbetar självständigt och erbjuder tjänster till olika företag eller kunder på projektbasis, istället för att ha en fast anställning.

En rapport från McKinsey Global Institute uppskattade att mellan 20-30% av arbetskraften i USA och Europa var egenanställda år 2016. Denna siffra inkluderar emellertid inte bara frilansare utan också egenföretagare.

Sammanfattningsvis är det svårt att exakt uppskatta andelen frilansare i världen på grund av skillnaderna i definitioner och datainsamling mellan länder och organisationer. Dock är det tydligt att frilansandet är en växande trend i arbetslivet, särskilt med den ökade digitaliseringen och behovet av flexibilitet på arbetsmarknaden.