Att arbeta som frilansare har blivit allt vanligare i dagens samhälle. Detta har föranlett att allt fler behöver kunna fakturera utan eget bolag, eftersom många inte vill starta företag för att kunna fakturera.

Många väljer att arbeta som frilansare för att ha mer frihet i sitt arbete och för att ha möjlighet att styra över sin egen tid, dock utan själva företagsbiten. Att driva eget företag kan vara en utmaning, speciellt när det gäller administration, redovisning och skatteregler. Ett alternativ till att driva eget företag är då att använda sig av ett egenanställningsföretag så att man fortfarande kan fakturera.

Egenanställning

Ett egenanställningsföretag fungerar som en mellanhand mellan dig som frilansare och dina uppdragsgivare. Istället för att starta ett eget företag och ta hand om all administration själv, kan du ansluta dig till ett egenanställningsföretag som tar hand om allt det administrativa åt dig. Du behöver då inte oroa dig för att hantera fakturor, momsredovisning, bokföring eller andra liknande uppgifter. Du kan då enkelt fakturerar såväl privata som företagskunder utan att du själv innehar ett företag.

Genom att ansluta dig till ett egenanställningsföretag kan du enkelt och smidigt fakturera dina uppdragsgivare och samtidigt få din lön utbetald varje månad. Du behöver inte heller tänka på att sköta dina sociala avgifter, utan det gör egenanställningsföretaget åt dig. Detta innebär att du som frilansare kan fokusera på det du är bra på, nämligen att utföra dina uppdrag.