Att vara frilansare eller egenföretagare som arbetar på frilansbasis innebär ofta att man även är sin egen reklamare eller marknadsförare. Det handlar helt enkelt ofta om att man behöver se till att få nya uppdrag, kunder eller konton att jobba för, och här måste man kunna marknadsföra sig själv och sina tjänster. Detta tar oftast ganska mycket tid i anspråk för många frilansare och är en viktigt det av frilanslivet. Utan kunder – inga pengar!

För att kunder skall kunna hitta till dig gäller det ofta att knyta sig till olika sociala plattformar, forum, grupper på Facebook etc för att skapa kontaktmöjligheter. Det handlar helt enkelt om att vara sökbar och visa sig tillgänglig för möjliga köpare av dina tjänster. Här gäller det att vara tydlig om vem man är och vad man erbjuder. 

Bygg ditt varumärke online

I sociala medier

Att bygga sitt varumärke online handlar i dag främst om att vara aktiv på olika sociala medieplattformar så som Facebook och LinkedIn med flera, där du skapar en bra kontaktyta och presentation av dig och dina tjänster. Självfallet skall du som frilansare finnas tillgänglig i dessa kanaler för att maximera möjligheterna för att nå ut. Använd plattformens möjligheter till att interagera och skapa kontakter.

En egen hemsida

Att bygga varumärke online handlar även om att du bör kunna presentera dig och dina tjänster på en enkel och kundvänlig hemsida. Du bör inneha en egen enkel och mobilanpassad hemsida där du presenterar vad du erbjuder för tjänster och kan visa tidigare uppdrag samt gärna priser. På detta sättet kan kunden enkelt få information om dig och din verksamhet. Låt den potentiella kunden veta hur den enklast kan kontakta dig. 

Kontakta möjliga köpare av dina tjänster

Grupper på facebook

På Facebook finns det så kallade grupper man kan gå med i som innehar olika teman. det finns grupper för allt möjligt, allt från hästskötare till badmintonspelande. I dessa grupper kan man ofta erbjuda tjänster (om de tillför gruppmedlemmarna någonting) utan att behöva betala för att annonsera sina tjänster. Ibland har grupperna som syfte att just folk som erbjuder vissa tjänster skall nå folk som önskar köpa dem. Ia andra fall kan man ofta kontakta administratören för grupper och fråga om man får erbjuda sina tjänster. Är sina tjänster relevanta för gruppens medlemmar kan man ofta få skriva där.

Forum online

Förut var det mycket populärt att vara medlem i olika forum online. Detta har tyvärr dött ut lite i takt med att forumen allt mer tagits över av facebookgrupperna. Men än i dag finns det forum för olika ändamål och personer. Du har olika typer av företagsforum, entreprenörsforum, forum för IT och Media. Sök efter forum där du tror att du kan vara delaktig och bidra till forumet. 

Kontakta företag via E-post

Att kontakta möjliga köpare av dina tjänster via e-post är ofta ett bra sätt att skapa kontakt med potentiella kunder. Detta beror förstås lite på vad för typ av tjänster man erbjuder och till vem. För att hålla dig inom lagens ramar skall du enbart kontakta andra företag och ej privatpersoner genom att skicka e-post. Skriv kort vad du erbjuder och hänvisa gärna till din hemsida.