Att kunna fakturera som privatperson är någonting som har blivit allt vanligare att göra. Detta i takt med att utvecklingen av så kallade egenanställningsföretag etablerat sig och med den digitala utvecklingen som skett. Tack vare smidiga appar och plattformar för privatpersoner utan företag kan man i dag snabbt och smidigt skicka fakturor som privatperson. Oftast tar det bara några minuter att registrera sig med sitt Bank ID och sedan är man igång med att kunna fakturera både företag och privatpersoner. Detta direkt i datorn eller via sin mobil.

Framstående företag i Sverige är bland annat Frilans Finans och Cool Company.

Vem kan jag fakturera som privatperson?

Som privatperson kan du genom ett egenanställningsföretag fakturera såväl andra företag som andra privatpersoner för tjänster som du utfört. Det du behöver för att kunna skicka fakturor är antingen företagets organisationsnummer eller privatpersoners personnummer. Har du dessa uppgifter kan du skicka dina fakturor utan problem. Hos de flesta egenanställningsföretag kan du även skicka fakturor utomlands och i olika valutor.

Hur är det möjligt att skicka faktura som privatperson?

Möjligheten till detta är att du genom ett egenanställningsföretag kan bli just egenanställd. En egenanställning är en sysselsättningsform som kan sägas ligga mitt emellan att vara anställd, och att vara egenföretagare. En egenanställning innebär att man blir anställd i ett företag för egenanställda, ett så kallat egenanställningsföretag under de timmar du utför ett uppdrag. Anställningsformen är särskild visstidsanställning. Du anställs helt enkelt av företaget (under de timmar du arbetar) men hittar din egna kunder, arbetar på egen hand och sköter fakturering, därefter tar egenanställningsföretaget över all administration och utbetalning av din lön.

Den nya ”gigekonomin” påverkar

Att “giga” har numera blivit ett vedertaget begrepp även utanför musik och artistsektorn Det är faktiskt därifrån ordet “gig” kommer och betyder egentligen spelning eller artistuppdrag.

I dagens läge används ordet för alla typer av kortare frilans – och arbetsuppdrag. Gigekonomin växte kraftigt under 2010-talet i och med att nya typer av marknader öppnades för kortare arbeten utan fasta anställningar. Detta ökade även i takt med digitaliseringen av ekonomin och tjänstesektorn. Det finns renodlade gigföretag som Uber, Tiptap och Foodora på marknaden. Men de flesta “gigar” som sina egna med egen f-skatt eller genom ett egenanställningsföretag där man hittar sina egna uppdrag som konsult eller frilansande.

Vad bör jag tänka på när jag fakturerar som privatperson

När du fakturerar bör du tänka på att du sätter ett pris som överensstämmer med hur mycket du vill få ut i lön efter skatt och avdrag för kostnader. Sätter du ett pris mot kund på 500 kronor ex moms så kommer din lön att bli ungefär 210-250 kronor på ditt konto. Ungefär 50% går till skatt och sociala avgifter, och en liten del (2-6%) går till egenanställningsföretaget och möjligtvis även tjänstepension. Lämnar du dessutom ett pris som inkluderar moms försvinner även den till skatt.

Du bör helt enkelt noga se över att du har råd att betala in skatter, sociala avgifter omkostnader och moms. Ofta får man därav sätta ett betydligt högre timpris än vad man först hade tänkt sig att göra för att få ut den lön man önskar erhålla. Oftast finns det någon form av kalkylator hos egenanställningsföretaget som kan hjälpa dig göra detta.