I den årliga frilansrapporten från Cool Company 2022, kan man tydligt se att fler personer hellre väljer att vara frilans, än att faktiskt starta eget företag och på det sättet kunna fakturera eller driva sin verksamhet. 

“Just frilans som arbetsform står högre i rang än egenföretagare bland både allmänheten och bland unga när man tittar på en åldersuppdelning.“ Frilansrapporten 2022.

Detta är ett ganska intressant fenomen, och vi kan bara anta att detta kan bero på att många känner att det är svårt och en ekonomisk risk att driva eget företag med allt vad detta innebär i form av administration, skatter, lagar och regler, bokföring och hantering av utbetalningar och löner. 

Dock vill man gärna ha den frihet som det kan innebära att inneha ett eget företag. “Bland svenskarna generellt lockas varannan person (47%) av frilanslivet”. Frilansrapporten 2022. Frihet som att man i högre utsträckning kan styra sina arbetstider, styra sina inkomster och sitt arbete i högre grad. 

Vi kan nog vara ganska säkra på att fler personer ser styrkan i att kunna frilansa utan företag genom att använda sig av någon av de egenanställningsföretag som agerar på den svenska marknaden. Detta har givit möjlighet för fler att prova på livet som frilansare, utan att just behöva starta eget företag, som förr kanske var brukligt.  

Kanske ser vi därav att denna grupp växer? Personer vill gärna arbeta som frilans men ej starta eget företag för att kunna fakturera kunderna. Detta helt enkelt på grund av att de vet att de inte längre är nödvändigt att starta eget för att kunna frilansa och fakturera.

Kan det faktiskt vara så, att när fler människor inser och informeras om att man kan fakturera som privatperson, så ökar andelen som vill och kan frilansa? Och antalet som då vill starta eget företag minskar?

Källa: Frilansrapporten 2022 Cool Company AB